Eco-solution GS 960 ute

Eco-solution GS 960 ute

Regular price
4 900 kr
Sale price
4 900 kr
Tax included.

Eco-solution GS 960 ute
Art nr: ECO960

Teknisk information:

Höjd: 850 mm med eller utan hjul
Vikt: 25 kg
Brännare: 21 kW, 3 ringar, diameter 600 mm, alla tre ringarna i brännaren kan regleras individuellt
Gasolförbrukning: 1,5 kg/h vid full kapacitet, 0,5 kg-1 kg/h vid normaldrift
Elektrisk tändning: brännaren är försedd med batteridriven tändning
Ben: 3 st, infästade med vingförsedda bultar, löstagbara
Reduktionsventil: 30 mBar samt 1,2 m gasolslang ingår
Den ovannämnda gasutrustningen uppfyller kraven i Direktiv 2009/142/EC
CE1336-10

Eco-solution:

Gasolbrännaren omges runtom och undertill av ett stålskikt med förzinkad yta som reflekterar värme. Värmen refdlekteras mot stekhällens botten som i sin tur har en matterad och mörk yta vilken fungerar värmeabsorberande. Detta resulterar i att merparten av den frigjorda energin används för det avsedda ändamålet, stekningen, och möjliggör en minskning av gasolförbrukningen med upp till 20%. Eftersom dessutom inflödet av kall luft underifrån är begränsat kommer hettan att fördelas jämnt över pannan.

ECO solution ger dessutom ett högeffektivt vindskydd för den annars så vindkänsliga gaslågan, både underifrån och runtom!

Sparar upp till 20 % energi !

Produkterna från GrillSymbol är tillverkade i EU.