Eco-solution GS 720 inne
Eco-solution GS 720 inne
Eco-solution GS 720 inne

Eco-solution GS 720 inne

Regular price
5 200 kr
Sale price
5 200 kr
Tax included.

Eco-solution GS 720 inne
Art nr: ECO720-i

Teknisk information:

Höjd: 850 mm med eller utan hjul
Vikt: 17 kg
Brännarens effekt: 13,5 kW och diameter 400 mm
Gasolförbrukning: vid full effekt 1 kg/h, normaldrift 0,3 – 0,6 kg/h
De två brännarkretsarna kan regleras individuellt
Brännaren är försedd med elektrisk (batteridriven) tändning
Reduktionsventil: 30 mBar samt 1,2 m gasolslang ingår.

Eco-solution:

Gasolbrännaren omges runtom och undertill av ett stålskikt med förzinkad yta som reflekterar värme. Värmen refdlekteras mot stekhällens botten som i sin tur har en matterad och mörk yta vilken fungerar värmeabsorberande. Detta resulterar i att merparten av den frigjorda energin används för det avsedda ändamålet, stekningen, och möjliggör en minskning av gasolförbrukningen med upp till 20%. Eftersom dessutom inflödet av kall luft underifrån är begränsat kommer hettan att fördelas jämnt över pannan.

ECO solution ger dessutom ett högeffektivt vindskydd för den annars så vindkänsliga gaslågan, både underifrån och runtom!

Sparar upp till 20 % energi !

Produkterna från GrillSymbol är tillverkade i EU.